thành tích cá nhan

Năm 2000 tôi được bố trí về công tác tại Trường THCS Ngọc Sơn- Thạch Hà-Hà Tĩnh.Trong suốt thời gian công tác tôi luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu lao động giỏi xuất sắc cấp trường và đạt GVG huyện. Thành tích cụ thể như sau: - Năm 2000-2003: Đạt danh hiệu lao động giỏi xuất sắc cấp trường, dạt danh hiệu GVG huyện có sáng kiến kinh nghiệm đạt bậc 3 cấp huyện....