Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Thùy Dung
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/dungtienns
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngọc Sơn
Quận/huyện Huyện Thạch Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Giới thiệu Dạy bồi dưỡng môn văn 9
Xác thực bởi Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Tứ
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 635 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 371 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này