Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hà Thanh
Giới tính Nữ
Website https://hathanh6.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Huyện Ia Grai
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
Giới thiệu Chiên sỹ thi đua cấp Tỉnh
Xác thực bởi Trần Thị Thùy Trang, Trần Đức Phong
Đã đưa lên 945 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1067 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4114 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 111731 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này